Familievereniging Van Namen
 
 

Familieboek

De Van Namen Foundation is druk doende om het eerste grote familieboek samen te stellen. Het boek behandelt Alle naamdragers gedurende de eeuwen heen, inclusief meerdere Amerikaanse vertakkingen. Echter zonder inbreng van de familieleden zelf, is publicatie niet mogelijk. Het boek moet uitnodigen tot lezen, herlezen en het bekijken van foto's en andere illustraties. Een droge opsomming van alleen namen en bijbehorende data nodigt daartoe niet uit.
Een boek als dit moet worden opgeluisterd met fotomateriaal, familiedrukwerk, documenten en verhalen uit de overlevering. Ook de plaatselijke geschiedenis krijgt volop aandacht om zodoende een beeld van de tijd en omstandigheden te krijgen van de laatste 1300 jaren waarin onze voorouders en wijzelf leefden en leven. 
Het doel is een zo compleet en accuraat mogelijk beeld te geven van de familie, het in stand houden van kennis van onze voorouders en het preserveren van iconografisch materiaal en familiedocumenten: in geval van calamiteiten zijn er nog altijd kopieŽn van verloren dierbare en onvervangbare originelen.

Het boek zal bevatten:

- Geschiedenis van de Graven Van Namen (inclusief de connectie met Karel de Grote);
- Korte geschiedenis van Namen;
- Geschiedenis van de Drielse tak;
- Geschiedenis van de Oirschotse tak;
- Emigratiestromen ter inleiding van de Amerikaanse vertakkingen;
- Korte geschiedenis van de Van Namenís in Amerika;
- Mogelijke herkomst(en) van de familienaam;
- Genealogisch overzicht van de gehele familie 899-heden met foto's e.d.;
- Oude plattegronden, uitsneden van kadastrale kaarten met daarop woonadressen;
- Fotoboek: oude stads- en dorpsgezichten van de eerder genoemde plaatsen;
- Bijlagen met afstammingsreeksen en persoonskaarten.
- Handige index op personen. 
- Een overzicht van alle geraadpleegde literatuur en archiefbronnen.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

(1) Wij zijn op zoek naar foto's van uw (bet)(over)(groot)ouders, ooms/tantes, uw eigen gezin etc. om zodoende alle namen van vroeger en heden een gezicht te geven. Liever gťťn originelen maar wel kopieŽn. De originelen moet u uiteraard zelf koesteren. Bijvoorbeeld een foto van een foto of een digitale scan/foto. 
Hetzelfde geldt voor kopieŽn van familiedrukwerk als geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, jubilea en rouwkaarten/bidprentjes. Of misschien heeft iemand wel eens in de (plaatselijke) krant gestaan.

(2) Een beschrijving geven over het leven van een voorouder of ander familielid.

(3) Tenslotte kunt u de gegevens van de huidige generaties doorgeven, waardoor ook u, uw kinderen en kleinkinderen in het boek zullen worden opgenomen.

Suggesties, op- en aanmerkingen zijn welkom.

Alvast meer dan hartelijk dank!

 

Home

Wapenfonds

Familieboek

Lid worden

Contact

 
Laatst gewijzigd: 5 maart 2006 - Versie 2.00

© Van Namen Foundation